Шарж, Графика от Александър Добринов

Шарж – Графика на известния класик – карикатурист Александър Добринов. Подпис: Al. Dobrinov 1928

 

Александър Христов Добринов е български художник-карикатурист, известен с работата си в областта на портретния шарж. В своето творчество Добринов отразява стотици лица на културния живот в България и чужбина.
Роден: Велико Търново
Починал: 20 септември 1958 г., София
Образование: University of Applied Arts Vienna (1921 г.–1923 г.), Национална художествена академия (1916 г.–1920 г.)